Kora, zrębki kolorowe, grysy, żwiry, ściółki kokosowe, ziemia, torf, podłoża specjalistyczne